Spracovanie účtovníctva online

Spracovanie účtovníctva online je moderný spôsob ako si pre firmu zaobstarať spracovanie účtovnej agendy

online spracovanie účtovníctvaJe to online prístup pre klienta do účtovníctva spracovaného v účtovnej spoločnosti alebo sprístupnenie informačného systému podniku pre účtovnú spoločnosť alebo opačne – serverové riešenie. Prednosťami spracovania účtovníctva online je pohodlný prístup k svojim účtovným záznamom odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet. Využívať k tomu môžete predovšetkým svoj počítač zabezpečený bezpečnostným certifikátom k bezpečnému prenosu dát. Máte tak stále pri sebe aktuálny prehľad o hospodárení firmy, o stave pohľadávok a záväzkov, prípadne o stave neuhradených faktúr a mnohé iné nástroje potrebné pre vedenie spoločnosti.

 

Výhody spracovania účtovníctva online:

  • odstránenie duplicitného spracovania údajov vo Vašej firme a u účtovníka
  • komplexné informačné systémy podniku poskytujú širokú škálu nástrojov pre riadenie stredných a väčších firiem
  • zvýšená bezpečnosť dát
  • úspora nákladov v porovnaní s interným spracovaním účtovníctva
  • delegovanie záťaže, ktoré poskytuje viac času so zameraním sa na kľúčové činnosti
  • prenesenie zodpovednosti za spracovanie účtovníctva na odborníka  

Nevýhody spracovania účtovníctva online:

  • vyššie vstupné zriaďovacie a inštalačné náklady, licenčné poplatky, udržiavacie náklady na softvér a taktiež hardvér
  • ďalšou nevýhodou je, že online prístup je väčšinou len prostredníctvom konkrétneho zariadenia (len počítač, nie smartfón alebo tablet) na ktorý musia byť nainštalovaný
  • prístupový softvér alebo certifikát pre zabezpečenie prístupu (vyššia bezpečnosť dát)

Tip na spracovanie účtovníctva online: www.smart-service.sk

Spoločnosť Smart Service spol. s r.o. má dlhoročné skúsenosti so spracovaním účtovníctva online a bude Vám vedieť poskytnúť tento spôsob spracovania účtovníctva. Táto spoločnosť pôsobí nielen v Bratislave a poskytuje spracovanie účtovníctva pre spoločnosti všetkých veľkostí a rôznych nárokov.